STODB
                   Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek in liquidatie

U bent op de website van de Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek in liquidatie.

Doneren aan onze stichting is niet meer mogelijk. Alle donaties ontvangen na 4 juli 2018 worden teruggestort. 

Ook automatische overschrijvingen ontvangt u retour.

 

 

 


Bestuursbesluit d.d. 2 juli 2018.

Het bestuur van de Stichting Talent Onderwijs Duin- en Bollenstreek heeft in zijn bestuursvergadering van 2 juli 2018 unaniem besloten de stichting met ingang van 4 juli 2018 te ontbinden. 

Dit besluit is genomen nadat vanaf oktober 2017 vele pogingen zijn ondernomen om nieuwe bestuursleden te werven. In genoemde vergadering is geconstateerd dat dit niet is gelukt. 

Zie: brief aan de donateursWebsite geactualiseerd juli 2018.

 

9037